Kivisalon yhteisökylä

Kivisalon yhteisökylä on uudenlainen tapa asua. Se on mahdollisuus toimeentuloon ja hyvinvointiin maaseudulla. Kivisalon yhteisökylä on suunnitelmallista jatkoa Kivisalon tilan vuosisataiselle historialle ja on osa Pohjois-Savon yhteisökylä -osuuskuntaa.

Kivisalon yhteisökylän vanha päärakennus

Kivisalon yhteisökylä on kaavailtu 150 asukkaan kyläksi asuintaloineen, elinkeinotiloineen ja yhteisrakennuksineen. 

Kivisalon yhteisökylässä johtavana arvona on kumppanuus, ja ihmisten välinen arvokas yhteiselo yksityisyyttä kunnoittaen. Kivisalojärjestelmässä on panostettu erityisesti joustavien ja tavanomaista elämää tukevien sopimusten perustaan. Näiden tarkoitus on tukea elämää yhteiskunnan muutoksessa ja huomioida perimyksen, kumppanuuksien ja muiden seikkojen sosiaaliset haasteet. Kivisalojärjestelmä panostaa Kivisalon yhteisökylän kehittämiseen, mutta toiminnan kehittyessä tarkoitus on laajentua uusiin kiinteistöihin ja kasvavaan jäsenistöön ympäri Suomea ja ulkomaita. Kivisalojärjestelmä tarjoaa tuotteita ja palveluita osuuskunnan jäsenille sekä yhteisön ulkopuolelle.

Kivisalon yhteisökylä on yhteensä 121 hehtaarin kokonaisuus. Peltoa alasta on noin 15 hehtaaria ja rantaviivaa on kaikkiaan 5,1 kilometriä. Yhteisökylään kuuluu lähes yhtenäinen niemi ja noin viiden kilometrin päässä erillinen metsäpalsta. Yhteisökylässä on vanha päärakennus ja vanhoja talousrakennuksia. Kivisalon yhteisökylää leimaa vanhat metsät, joita hoidetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmin.